Als restauratoren komen wij dagelijks in aanraking met waardevolle antieke meubelen of oude kunstvoorwerpen. We weten dus als geen ander wat er aan kan mankeren en kunnen beoordelen in hoeverre eerdere ingrepen de waarde van een stuk in positieve dan wel negatieve zin hebben beïnvloed.

 

Daarnaast blijven wij middels onze handelsactiviteiten als private dealers voortdurend op de hoogte van de markt– en prijsontwikkelingen betreffende (oude) kunst en antiek.

 

In het verlengde van onze activiteiten als restaurator/private dealer verzorgen wij dan ook tevens taxaties voor onder andere boedelverdelingen of ten behoeve van een onderhandse verkoop, maar ook voor diverse verzekeringsdoeleinden. Uiteraard hebben wij ons in dit kader geconformeerd aan de “gedragscode expertiseorganisaties” zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

 

Voor al uw vragen op het gebied van taxatie van uw waardevolle bezittingen of inboedel nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u een passend voorstel doen.

Restauratie-atelier Tim Schoenmakers

Taxatie

CONTACT

HOME