Een zeer vroeg eikenhouten beeld met slechts een klein aantal, weliswaar relatief storende, gebreken; dáár gaan we natuurlijk niet al te veel aan doen. De algehele conditie van het beeld inclusief het hout, de aangebrachte polychromie en vergulding is van zeer hoge kwaliteit. Doorgaans móeten de defecten bij een dergelijk beeld niet worden verholpen maar gezien de zeer goede conditie van het gehele beeld vormden de enkele aanwezige gebreken uiterst storende elementen en is daarom besloten hier juist wel tot restauratie over te gaan.

 

Op de hand (1), het gezicht (7) en de knie zijn een paar plekken waar de polychromie inclusief de grondlaag volledig verdwenen zijn en je dus eigenlijk op het hout kijkt. Het houtoppervlak is gereinigd en voorzien van een nieuwe grondlaag. Daarna is de polychromie zeer zorgvuldig hersteld.

 

Van het houtsnijwerk dat het gewaad van het beeld  vormt ontbreken een paar grotere stukken. Dit te gevolge van natuurlijke droogtescheuren in het hout waarna enkele stukken afgebrokkeld zijn. De breukvlakken zijn allereerst vlak gemaakt waarbij zo weinig mogelijk restmateriaal verwijderd wordt (2). Daarna worden enkele stukken passend eikenhout ingezet (3). Deze stukken worden zorgvuldig gesneden zodat de vorm van het gewaad in ere wordt hersteld (4). Als de vorm er eenmaal in zit worden de blanke stukken eik voorzien van een grondlaag (5). Op deze grondlaag wordt vervolgens met bladgoud van de juiste kleur/karaatgehalte de bladgoudlaag van het gewaad weer tot een eenheid gevormd (6).

 

Uiteraard is bij de restauratie het gehele beeld zorgvuldig gereinigd en ten slotte nog voorzien van een waslaag om het beeld optimaal te conserveren.

Restauratie-atelier Tim Schoenmakers

Beeld

RESTAURATIE

CONTACT

1

2

3

4

5

6

7