Restauratie-atelier Tim Schoenmakers

Schildpad

CONTACT

Kunstvoorwerpen die geheel of gedeeltelijk van dierlijke materialen zijn vervaardigd genieten een bepaalde status in de kunstwereld. De herkomst, het materiaal en de toepassing in het kunstwerk spreken in veel gevallen tot de verbeelding en zijn zeer in trek bij onder andere gespecialiseerde verzamelaars en interieurontwerpers.

 

Inmiddels is de populariteit van dien aard dat er vergaande wet en regelgeving is ontwikkeld om onrechtmatigheden in de handel in dierlijke kunstvoorwerpen een halt toe te roepen. Uiteindelijk zijn de materialen van dierlijke afkomst en daar dienen wij respectvol mee om te gaan. Het is dan ook vaak verboden of in ieder geval moeilijk nog te handelen in kunstvoorwerpen met dierlijke materialen. Het verdient dan ook aanbeveling er zuinig mee om te springen en het voorwerp in tip-top conditie te houden.

 

Een veel voorkomend en gebruikt materiaal op, in of aan kunstvoorwerpen is schildpad. Op theekistjes, lepeldoosjes of als “fineer”aangebracht op een 17e eeuwse schilderijlijst of kunstkabinet. Ook hiervoor zijn restauratietechnieken ontwikkeld die wij beheersen.

DIVERSE MATERIALEN