Restauratie-atelier Tim Schoenmakers

Porselein

CONTACT

Als we het hebben over keramiek, dan is de bekende tegenhanger van aardewerk het porselein. In tegenstelling tot aardewerk is porselein te herkennen aan een scherf (breukvlak) die overwegend wit van kleur is. Bovendien is de glazuurlaag ten gevolge van het productieproces vrijwel volledig versmolten met de ondergrond.

 

Net zoals aardewerken voorwerpen zijn ook items van porselein goed te restaureren. De werkwijze verschilt in beginsel niet van de restauratie van aardewerk waarbij echter de kanttekening gemaakt kan worden dat porseleinen voorwerpen in veel gevallen veel verfijnder gemaakt zijn en daarom een moeilijkheidsgraad hoger liggen.

 

Ook voor de restauratie van porseleinen voorwerpen maken we gebruik van de daartoe ontwikkelde materialen.

DIVERSE MATERIALEN