Restauratie-atelier Tim Schoenmakers

Ivoor/hoorn

CONTACT

Net zoals schildpad, en neushoorn is ivoor een materiaal afkomstig van dieren die in hun voortbestaan ernstig bedreigd worden. Uit winstbejag wordt er nog steeds illegaal jacht op hen gemaakt. Vandaag de dag zijn wij ons daar van bewust en er zijn dan ook internationaal wetten en regels ontwikkeld om deze dieren te beschermen. Ook voor de handel in kunstvoorwerpen zijn in dat kader daarom strenge regels opgesteld.

 

Ten gevolge van deze maatregelen (schaarste), maar zeker ook vanwege hun uitstraling, genieten deze kunstvoorwerpen een grote belangstelling en interesse. Dergelijke kunstvoorwerpen vertegenwoordigen doorgaans dan ook een vrij hoge waarde.

 

Het ligt voor de hand dat aan deze voorwerpen de nodige aandacht dient te worden besteed. Ten gevolge van voornoemde beperkingen is het namelijk niet gemakkelijk aan vervangend materiaal te komen ten behoeve van een eventuele restauratie en het is daarom belangrijk de conditie optimaal te waarborgen. Wij behandelen ook deze items met de groots mogelijke zorg.

 

 

DIVERSE MATERIALEN