Restauratie-atelier Tim Schoenmakers

Aardewerk

CONTACT

DIVERSE MATERIALEN

Als uw vaas, schotel, beeldje of bord nog in goede conditie verkeert en niet stuk is, is het voor een leek soms moeilijk te beoordelen of het gaat om een voorwerp van aardewerk of porselein. Pas als er stukken worden gemaakt wordt het pas goed zichtbaar.

 

Een aardewerken stuk is te herkennen aan een vrij poreuze scherf (breukvlak), mogelijk in diverse kleuren (wit, rose, beige, grijsachtig) al naar gelang de kleisoort die bij de vervaardiging is gebruikt, en die ook vaak een indicatie kan geven over het herkomstgebied van het voorwerp. Naast het breukvlak is aardewerk goed te herkennen aan een glazuurlaar die ůp de kleilaag ligt.

 

Allereerst worden de aanwezige scherven als een soort puzzel ten opzichte van elkaar gelegd of gehouden om te zien hoe het voorwerp is elkaar heeft gezeten en er uit heeft gezien. Pas als het geheel duidelijk is wordt begonnen met het in elkaar lijmen van het voorwerp. Mochten er stukken (scherven, oortjes, knopjes, etc.) ontbreken dan worden die zorgvuldig bijgemaakt en op de aangewezen plaats aangebracht. Zodra de vorm van het voorwerp in ere hersteld is wordt begonnen met het retoucheren van de beschildering en/of de reconstructie van de afwerklaag.

 

Bij de restauratie wordt gebruik gemaakt van lijmen en retoucheerverven/emailles die geŽigend zijn voor de toepassing op aardewerken voorwerpen.